Roto Frank
Bezpieczeństwo funkcjonalne
 

PLUS dla Państwa bezpieczeństwa: bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo nie oznacza jedynie tego, że żadna osoba niepożądana nie wejdzie do domu. W pokoju dziecięcym, jest ono tak samo ważne. Chodzi o to, aby dzieci nie mogły otworzyć okna i w ten sposób zagrozić własnemu zdrowiu lub życiu.

Każdego roku ma miejsce wiele wypadków z dramatycznymi następstwami, którym można byłoby zapobiec w prosty sposób. Wiemy o tym, że dzieci chcą poznawać świat. Często wystarczy drobiazg, aby obudzić w nich ciekawość. Szybko znajdują jakieś krzesło, aby móc wyjrzeć przez okno i zobaczyć, co ciekawego dzieje się na zewnątrz. Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy okno zostało otwarte przez kogoś dorosłego, a dzieci zostały w pokoju bez opieki.

W zasadzie, wszystkie okna przeznaczone do pokoju dziecięcego powinny być proste w obsłudze, a jednocześnie bezpieczne dla dzieci. Okna Roto NT do pokoju dziecięcego pozwalają na wietrzenie pomieszczenia, ale jednocześnie chronią dzieci przed najpoważniejszymi wypadkami. Rozwiązanie "TiltFirst" umożliwia normalne ustawienie skrzydła w położeniu uchylnym - bez jakiegokolwiek ryzyka - ponieważ może być całkowicie otwarte wyłącznie przy użyciu odpowiedniego klucza.

Innym, funkcjonalnym aspektem bezpieczeństwa jest prosta dla dzieci, a jednocześnie logiczna obsługa elementu przesuwnego "Patio Life". Ustawienie klamki w dół = zamknięte, poziome = otwarte, a do góry = mikrowentylacja. Ustawienia te odpowiadają klasycznemu wzorcowi opracowanemu dla okien rozwierno-uchylnych. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju mechanizmowi otwierania, odsuwanie i przesuwanie skrzydeł o ciężarze do 300 kg jest dziecinną zabawą, wymagającą użycia jedynie jednego palca.

W przypadku okien i drzwi balkonowych ważnym problemem jest długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie produktu, Z biegiem czasu, w szczególności cięższe skrzydła opadają. Skutecznie przeciwdziałać temu może "blokada błędnego położenia klamki Roto NT". Z jednej strony zapewnia ona, że skrzydło zawsze wchodzi w ościeżnicę na jednym i tym samym poziomie, natomiast z drugiej strony uniemożliwia jednoczesnie przekręcenie klamki w położenie uchylenia, gdy okno jest otwarte.