Roto Frank
Łazienka
 

Prosta droga do uzyskania lepszej jakości powietrza

Czy wiedzieliście już o tym?
Duża wilgotność powietrza i wysoka szczelność okien może prowadzić do powstawania grzybów i pleśni. Jeżeli ktoś zbyt słabo lub w nieprawidłowy sposób wentyluje mieszkanie, to przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni. Ma to poważne następstwa zdrowotne i finansowe.
Automatyczny system wentylacyjny Roto umożliwia kontrolowane i naturalne wentylowanie pomieszczeń oraz dba o to, aby łazienka pozostała miejscem dla zdrowej atmosfery.

Państwa potrzeba
Z uwagi na panującą w nich wysoką wilgotność powietrza, wymagają właściwej, dostosowanej do potrzeb wentylacji. Tylko wtedy możliwe jest zapewnienie tu zdrowego klimatu oraz ograniczenie kosztów ogrzewania.

Nasze rozwiazanie
"E-Tec Drive" umożliwia w pełni automatyczne i dostosowane do potrzeb otwieranie i zamykanie okien oraz drzwi balkonowych. Odbywa się to albo indywidualnie poprzez ręczną klawiaturę, albo z wykorzystaniem systemu zdalnego sterowania. W tym drugim przypadku odbywa się to przez zaprogramowanie czasu uchylenia i zamknięcia okna, względnie za pośrednictwem czujnika wilgotności powietrza znajdującego się w danym pomieszczeniu. Czujnik analizuje wilgotność powierza i wysyła impuls elektryczny powodujący uchylenie lub zamknięcie okna. E-Tec Drive zapewnia naturalną i zgodną z zapotrzebowaniem wentylację; nie wymaga przy tym realizacji większych prac projektowych i modernizacyjnych, jak to ma miejsce w przypadku centralnej instalacji wentylacyjnej. Poza tym, w dowolnym momencie możliwe jest przejście na "zwykły", ręczny tryb pracy pod warunkiem, że skrzydło znajduje się w pozycji zamkniętej.

Nasz produkt: Dane techniczne:
Napięcie zasilania 24 V, czasy otwierania i zamykania 100, względnie 150 sekund.